Označené ako: Frigidita

Frigidita u žien ako problém v partnerskom vzťahu a všetky dostupné riešenia. Taktiež frigidita u mladých žien.